source: trunk/README.dk @ 18777

Last change on this file since 18777 was 12092, checked in by jmpp, 15 years ago

Submitted by: jmpp@

Small change in documentation URL to give more relevance to the DP site.
I'm thinking, however, about the relevance of these files now that we are
distributing a 1.0 tarball that doesn't include them...

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 5.1 KB
Line 
1HVAD ER DARWIN PORTS SYSTEMET
2
3    DarwinPorts er en infrastruktur til at bygge, installere og
4håndtere software, designet til at have de samme funktionaliteter som
5FreeBSD ports har, og stadigt have muligheden for at lave fremtidige
6udvidelser.
7
8    DarwinPorts kan på nuværende tidspunkt bygges og køres på
9MacOS X 10.2 (Darwin 6.0) og MacOS X 10.3 (Darwin 7.0). Systemet
10er flytbart, skrevet i TCL med et begrnset antal TCL udvidelser
11skrevet i C.
12
13    "DarwinPorts User Guiden" er tilgængelig på:
14        http://darwinports.opendarwin.org/docs
15
16    For i dybdegående dokumentation om det indre af ports systemets
17arkitektur, henvises til base/doc/INTERNALS.
18
19    Bemærk venligst at DarwinPorts er opdelt i to dele. "darwin ports
20infrastrukturen", som findes i base/ underbiblioteket og som er den
21eneste obligatoriske komponent af systemet, og "dports" biblioteket
22som indeholder de faktiske software beskrivelser. Det sidstnævnte er
23frivilligt og kan enten hentes over net eller der kan benyttes en
24lokal kopi. Se dokumentation om /etc/ports/sources.conf herunder.
25
26INSTALLATION
27
28        For platforms specifikke instruktioner læs base/doc/README.platforms.
29
30    Installations Skridt:
31        1. cd base/
32           ./configure
33                Skift til base biblioteket og kør konfigurations
34                scriptet. Yderlige parametre kan gives til
35                configure-skriptet (se nedenfor).
36   
37        2. make
38                Eksekver 'make' for at kompilere alt den nødvendige
39                software.
40               
41
42        3. sudo make install
43                Eksekver 'sudo make install' for at installere
44                DarwinPorts på dit system.
45
46        4. [frivilligt] rediger /etc/ports/ports.conf
47                /etc/ports/ports.conf konfigurationsfilen definere flere
48                konfigurations muligheder for DarwinPorts
49                infrastrukturen.
50
51                Hvis du vil ændre installationsbibliotekerne eller
52                stedet hvor de forskellige port system data er gemt,
53                kan du ændre de følgende indstillinger:
54
55                portdbpath      Specificerer stien til hvor ports
56                                systemet data bliver gemt.
57
58                prefix          Specificerer biblioteket hvor
59                                ports bliver installeret.
60
61
62                [Mac OS X 10.2 kræver følgende ændring]
63                Fordi Tcl 8.3 p Mac OS X 10.2 ikke inkluderer [file
64                link] funktionen som Port Images benytter, skal du
65                ændre installationtype i /etc/ports/ports.conf.
66
67                Ændre den linien:
68                        portinstalltype         image
69                til:
70                        portinstalltype         direct
71
72        5. [frivilligt] rediger /etc/ports/sources.conf
73                /etc/ports/sources.conf filen indeholder en liste over
74                både lokale og fjerne port software hierakier. Hvis
75                --with-dports-dir=DIR argument ikke er givet til
76                ./configure scriptet, bliver default dports træet
77                (darwinport/dports, fra din installationskopi) tilføjet
78                til sources.conf.
79
80    Al nødvendig kode og TCL vil blive kompileret og installeret som så:
81        [Mac OS X 10.2] /System/Library/Tcl/darwinports1.0
82        [Mac OS X 10.3] /Library/Tcl/darwinports1.0
83        [FreeBSD] /usr/local/lib/tcl8.3/darwinports1.0
84            - TCL bibliotek til kommunikation med DarwinPorts systemet.
85
86        PREFIX er sat til /opt/local, men dette kan ændres ved at
87        at skifte til base/ biblioteket og eksekvere ./configure manuelt
88        med --prefix argumentet sat.
89
90        $PREFIX/bin/port
91            - Kommandolinie port bygge værktøj
92        $PREFIX/share/darwinports/
93            - internt TCL bibliotek til ports systemet.
94
95        De følgende filer er til at tilpasse systemet:
96
97        /etc/ports/ports.conf
98            - Bruger indstilbare port indstillinger.
99        /etc/ports/sources.conf
100            - Liste af ports kilder (steder hvorfra man får ports data).
101
102
103AT BRUGE PORT KOMMANDO'EN
104
105    Hvis du ikke allerede har, tilføj /opt/local/bin til din path
106(eller $PREFIX/bin hvis du har installeret DarwinPorts et andet sted).
107
108    Hvis du er usikker hvordan, og bruger Jaguar (OS X 10.2),
109tilføj den følgende linie til din ~/.cshrc fil. (Dette gælder også
110hvis du bruger tcsh i Panther.)
111
112        set path=($path /opt/local/bin)
113
114    Hvis du bruger Panther (OS X 10.3), tilføj den følgende linie
115til din ~/.profile fil. (Dette gælder også hvis du bruger en bourne
116shell i Jaguar.)
117
118        export PATH=$PATH:/opt/local/bin
119
120    Dine ændringer vil først blive benyttet når du åbner en ny shell.
121
122    Den følgende kommando vil bygge og installere en ny port:
123
124        port install <portname>
125
126    For at finde en specific port, skal man bruge "port search".
127
128        port search vi
129
130    Der henvises til port man siden for den komplette dokumentation
131til port kommandoen.
132
133    Det er også muligt at lave operationer, såsom bygge og hente, for
134alle ports på i systemet ved at bruge portall kommandoen.
135Den tager som udgangspunkt de samme argumenter som port kommandoen,
136men operere iterativt på alle ports i dports/. Når du bruger
137"make clean" fra dette bibliotek, bliver "portall clean" også
138kaldt for at lave en komplet oprydning.
139
140
141AT LAVE NYE PORTS
142
143    Ports består af et bibliotek som indeholder både en Portfile og
144andre associerede filer. På nuværende tidspunkt er det kun patch
145filer som vedlages, og disse er sandsynligvis holdt på et minimum.
146
147    En Portfile består af TCL, som bliver evalueret af en TCL
148fortolker som bliver startet af DarwinPorts Systemet.
149Portfiler bruger en nem og ligetil nøgleord/værdi par syntax,
150mens det er muligt at bruge den fulde funktionalitet af TCL
151hvor det er nødvendigt.
152
153    For at komme igang, se på base/doc/exampleport og portfile(7)
154man siden.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.